L o a d i n g

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
School Logo
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียน
     เปิดวันที่    29 พฤษภาคม 2567     เวลา  18.00  น.
     ถึงวันที่      12 กรกฎาคม 2567     เวลา  18.00  น.
สถานะลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
คู่มือการใช้งาน : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลสถิติลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับครูที่ปรึกษา
เข้าสู่ระบบ : สำหรับผู้ดูแลระบบ
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดลงทะเบียนวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.  เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก และรหัสผ่านที่ทางโรงเรียนกำหนด (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
2. คลิกปุ่ม ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  มีขั้นตอนดังนี้
    2.1  เลือกรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ
    2.2 ยืนยันลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือก 
    2.3 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
หมายเหตุ 
    -  นักเรียนสามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกในระบบได้จำนวน 2 ครั้ง (ช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียน) 
หลังจากนักเรียนได้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่ครบแล้ว 2 ครั้ง นักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้อีก
    -  นักเรียนสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้ที่เมนู  คู่มือการใช้งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
     27 พ.ค. 2567 เวลา 22.21 น.   นายธีรยุทธ อินเรน
ติดต่อสอบถาม

มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคารม่วงอินทนิล /สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ